Màu sơn ap54-2 (Silver Coin)

Màu sơn ap54-2 hay còn gọi là Silver Coin. Màu sơn ap54-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap54-2 (Silver Coin)Sơn phòng khách với màu ap54-2 - Silver CoinSơn phòng bếp với màu ap54-2 - Silver CoinSơn phòng ăn với màu ap54-2 - Silver CoinSơn phòng giải trí với màu ap54-2 - Silver CoinSơn phòng làm việc với màu ap54-2 - Silver Coin