Màu sơn ap53-5 (Volcanic Ash)

Màu sơn ap53-5 hay còn gọi là Volcanic Ash. Màu sơn ap53-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap53-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap53-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap53-5 (Volcanic Ash)Sơn phòng khách với màu ap53-5 - Volcanic AshSơn phòng bếp với màu ap53-5 - Volcanic AshSơn phòng ăn với màu ap53-5 - Volcanic AshSơn phòng giải trí với màu ap53-5 - Volcanic AshSơn phòng làm việc với màu ap53-5 - Volcanic Ash