Màu sơn ap53-4 (Myssterious Gray)

Màu sơn ap53-4 hay còn gọi là Myssterious Gray. Màu sơn ap53-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap53-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap53-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap53-4 (Myssterious Gray)Sơn phòng khách với màu ap53-4 - Myssterious GraySơn phòng bếp với màu ap53-4 - Myssterious GraySơn phòng ăn với màu ap53-4 - Myssterious GraySơn phòng giải trí với màu ap53-4 - Myssterious GraySơn phòng làm việc với màu ap53-4 - Myssterious Gray