Màu sơn ap53-2 (Knights Armor)

Màu sơn ap53-2 hay còn gọi là Knights Armor. Màu sơn ap53-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap53-2 (Knights Armor)Sơn phòng khách với màu ap53-2 - Knights ArmorSơn phòng bếp với màu ap53-2 - Knights ArmorSơn phòng ăn với màu ap53-2 - Knights ArmorSơn phòng giải trí với màu ap53-2 - Knights ArmorSơn phòng làm việc với màu ap53-2 - Knights Armor