Màu sơn ap53-1 (White Castle)

Màu sơn ap53-1 hay còn gọi là White Castle. Màu sơn ap53-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap53-1 (White Castle)Sơn phòng khách với màu ap53-1 - White CastleSơn phòng bếp với màu ap53-1 - White CastleSơn phòng ăn với màu ap53-1 - White CastleSơn phòng giải trí với màu ap53-1 - White CastleSơn phòng làm việc với màu ap53-1 - White Castle