Màu sơn ap52-4 (Silhouette Gray)

Màu sơn ap52-4 hay còn gọi là Silhouette Gray. Màu sơn ap52-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap52-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap52-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap52-4 (Silhouette Gray)Sơn phòng khách với màu ap52-4 - Silhouette GraySơn phòng bếp với màu ap52-4 - Silhouette GraySơn phòng ăn với màu ap52-4 - Silhouette GraySơn phòng giải trí với màu ap52-4 - Silhouette GraySơn phòng làm việc với màu ap52-4 - Silhouette Gray