Màu sơn ap52-3 (Liberty Gray)

Màu sơn ap52-3 hay còn gọi là Liberty Gray. Màu sơn ap52-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap52-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap52-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap52-3 (Liberty Gray)Sơn phòng khách với màu ap52-3 - Liberty GraySơn phòng bếp với màu ap52-3 - Liberty GraySơn phòng ăn với màu ap52-3 - Liberty GraySơn phòng giải trí với màu ap52-3 - Liberty GraySơn phòng làm việc với màu ap52-3 - Liberty Gray