Màu sơn ap51-5 (Smokey Wings)

Màu sơn ap51-5 hay còn gọi là Smokey Wings. Màu sơn ap51-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap51-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap51-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap51-5 (Smokey Wings)Sơn phòng khách với màu ap51-5 - Smokey WingsSơn phòng bếp với màu ap51-5 - Smokey WingsSơn phòng ăn với màu ap51-5 - Smokey WingsSơn phòng giải trí với màu ap51-5 - Smokey WingsSơn phòng làm việc với màu ap51-5 - Smokey Wings