Màu sơn ap51-4 (Stocker Gray)

Màu sơn ap51-4 hay còn gọi là Stocker Gray. Màu sơn ap51-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap51-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap51-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap51-4 (Stocker Gray)Sơn phòng khách với màu ap51-4 - Stocker GraySơn phòng bếp với màu ap51-4 - Stocker GraySơn phòng ăn với màu ap51-4 - Stocker GraySơn phòng giải trí với màu ap51-4 - Stocker GraySơn phòng làm việc với màu ap51-4 - Stocker Gray