Màu sơn ap51-3 (Sentinel Gray)

Màu sơn ap51-3 hay còn gọi là Sentinel Gray. Màu sơn ap51-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap51-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap51-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap51-3 (Sentinel Gray)Sơn phòng khách với màu ap51-3 - Sentinel GraySơn phòng bếp với màu ap51-3 - Sentinel GraySơn phòng ăn với màu ap51-3 - Sentinel GraySơn phòng giải trí với màu ap51-3 - Sentinel GraySơn phòng làm việc với màu ap51-3 - Sentinel Gray