Màu sơn ap51-1 (White Whale)

Màu sơn ap51-1 hay còn gọi là White Whale. Màu sơn ap51-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap51-1 (White Whale)Sơn phòng khách với màu ap51-1 - White WhaleSơn phòng bếp với màu ap51-1 - White WhaleSơn phòng ăn với màu ap51-1 - White WhaleSơn phòng giải trí với màu ap51-1 - White WhaleSơn phòng làm việc với màu ap51-1 - White Whale