Màu sơn ap50-5 (Whetstone)

Màu sơn ap50-5 hay còn gọi là Whetstone. Màu sơn ap50-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap50-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap50-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap50-5 (Whetstone)Sơn phòng khách với màu ap50-5 - WhetstoneSơn phòng bếp với màu ap50-5 - WhetstoneSơn phòng ăn với màu ap50-5 - WhetstoneSơn phòng giải trí với màu ap50-5 - WhetstoneSơn phòng làm việc với màu ap50-5 - Whetstone