Màu sơn ap50-4 (Trojan Gray)

Màu sơn ap50-4 hay còn gọi là Trojan Gray. Màu sơn ap50-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap50-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap50-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap50-4 (Trojan Gray)Sơn phòng khách với màu ap50-4 - Trojan GraySơn phòng bếp với màu ap50-4 - Trojan GraySơn phòng ăn với màu ap50-4 - Trojan GraySơn phòng giải trí với màu ap50-4 - Trojan GraySơn phòng làm việc với màu ap50-4 - Trojan Gray