Màu sơn ap50-3 (Smithy Tool)

Màu sơn ap50-3 hay còn gọi là Smithy Tool. Màu sơn ap50-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap50-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap50-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap50-3 (Smithy Tool)Sơn phòng khách với màu ap50-3 - Smithy ToolSơn phòng bếp với màu ap50-3 - Smithy ToolSơn phòng ăn với màu ap50-3 - Smithy ToolSơn phòng giải trí với màu ap50-3 - Smithy ToolSơn phòng làm việc với màu ap50-3 - Smithy Tool