Màu sơn ap49-5 (Old Lampost)

Màu sơn ap49-5 hay còn gọi là Old Lampost. Màu sơn ap49-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap49-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap49-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap49-5 (Old Lampost)Sơn phòng khách với màu ap49-5 - Old LampostSơn phòng bếp với màu ap49-5 - Old LampostSơn phòng ăn với màu ap49-5 - Old LampostSơn phòng giải trí với màu ap49-5 - Old LampostSơn phòng làm việc với màu ap49-5 - Old Lampost