Màu sơn ap49-4 (Puritan Black)

Màu sơn ap49-4 hay còn gọi là Puritan Black. Màu sơn ap49-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap49-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap49-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap49-4 (Puritan Black)Sơn phòng khách với màu ap49-4 - Puritan BlackSơn phòng bếp với màu ap49-4 - Puritan BlackSơn phòng ăn với màu ap49-4 - Puritan BlackSơn phòng giải trí với màu ap49-4 - Puritan BlackSơn phòng làm việc với màu ap49-4 - Puritan Black