Màu sơn ap49-3 (Granite Rock)

Màu sơn ap49-3 hay còn gọi là Granite Rock. Màu sơn ap49-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap49-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap49-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap49-3 (Granite Rock)Sơn phòng khách với màu ap49-3 - Granite RockSơn phòng bếp với màu ap49-3 - Granite RockSơn phòng ăn với màu ap49-3 - Granite RockSơn phòng giải trí với màu ap49-3 - Granite RockSơn phòng làm việc với màu ap49-3 - Granite Rock