Màu sơn ap49-1 (Janes Gray)

Màu sơn ap49-1 hay còn gọi là Janes Gray. Màu sơn ap49-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap49-1 (Janes Gray)



Sơn phòng khách với màu ap49-1 - Janes Gray



Sơn phòng bếp với màu ap49-1 - Janes Gray



Sơn phòng ăn với màu ap49-1 - Janes Gray



Sơn phòng giải trí với màu ap49-1 - Janes Gray



Sơn phòng làm việc với màu ap49-1 - Janes Gray