Màu sơn ap48-5 (Garden Path)

Màu sơn ap48-5 hay còn gọi là Garden Path. Màu sơn ap48-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap48-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap48-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap48-5 (Garden Path)Sơn phòng khách với màu ap48-5 - Garden PathSơn phòng bếp với màu ap48-5 - Garden PathSơn phòng ăn với màu ap48-5 - Garden PathSơn phòng giải trí với màu ap48-5 - Garden PathSơn phòng làm việc với màu ap48-5 - Garden Path