Màu sơn ap48-4 (Turned Earth)

Màu sơn ap48-4 hay còn gọi là Turned Earth. Màu sơn ap48-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap48-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap48-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap48-4 (Turned Earth)Sơn phòng khách với màu ap48-4 - Turned EarthSơn phòng bếp với màu ap48-4 - Turned EarthSơn phòng ăn với màu ap48-4 - Turned EarthSơn phòng giải trí với màu ap48-4 - Turned EarthSơn phòng làm việc với màu ap48-4 - Turned Earth