Màu sơn ap48-3 (Braintree Road)

Màu sơn ap48-3 hay còn gọi là Braintree Road. Màu sơn ap48-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap48-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap48-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap48-3 (Braintree Road)Sơn phòng khách với màu ap48-3 - Braintree RoadSơn phòng bếp với màu ap48-3 - Braintree RoadSơn phòng ăn với màu ap48-3 - Braintree RoadSơn phòng giải trí với màu ap48-3 - Braintree RoadSơn phòng làm việc với màu ap48-3 - Braintree Road