Màu sơn ap48-1 (Cloud Mist)

Màu sơn ap48-1 hay còn gọi là Cloud Mist. Màu sơn ap48-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap48-1 (Cloud Mist)Sơn phòng khách với màu ap48-1 - Cloud MistSơn phòng bếp với màu ap48-1 - Cloud MistSơn phòng ăn với màu ap48-1 - Cloud MistSơn phòng giải trí với màu ap48-1 - Cloud MistSơn phòng làm việc với màu ap48-1 - Cloud Mist