Màu sơn ap47-5 (Outpost Gray)

Màu sơn ap47-5 hay còn gọi là Outpost Gray. Màu sơn ap47-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap47-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap47-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap47-5 (Outpost Gray)Sơn phòng khách với màu ap47-5 - Outpost GraySơn phòng bếp với màu ap47-5 - Outpost GraySơn phòng ăn với màu ap47-5 - Outpost GraySơn phòng giải trí với màu ap47-5 - Outpost GraySơn phòng làm việc với màu ap47-5 - Outpost Gray