Màu sơn ap47-4 (Bradlord Brown )

Màu sơn ap47-4 hay còn gọi là Bradlord Brown . Màu sơn ap47-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap47-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap47-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap47-4 (Bradlord Brown )Sơn phòng khách với màu ap47-4 - Bradlord BrownSơn phòng bếp với màu ap47-4 - Bradlord BrownSơn phòng ăn với màu ap47-4 - Bradlord BrownSơn phòng giải trí với màu ap47-4 - Bradlord BrownSơn phòng làm việc với màu ap47-4 - Bradlord Brown