Màu sơn ap47-3 (Ashwood)

Màu sơn ap47-3 hay còn gọi là Ashwood. Màu sơn ap47-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap47-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap47-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap47-3 (Ashwood)Sơn phòng khách với màu ap47-3 - AshwoodSơn phòng bếp với màu ap47-3 - AshwoodSơn phòng ăn với màu ap47-3 - AshwoodSơn phòng giải trí với màu ap47-3 - AshwoodSơn phòng làm việc với màu ap47-3 - Ashwood