Màu sơn ap46-4 (Garden Earth)

Màu sơn ap46-4 hay còn gọi là Garden Earth. Màu sơn ap46-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap46-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap46-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap46-4 (Garden Earth)Sơn phòng khách với màu ap46-4 - Garden EarthSơn phòng bếp với màu ap46-4 - Garden EarthSơn phòng ăn với màu ap46-4 - Garden EarthSơn phòng giải trí với màu ap46-4 - Garden EarthSơn phòng làm việc với màu ap46-4 - Garden Earth