Màu sơn ap46-3 (Autumn Ashes)

Màu sơn ap46-3 hay còn gọi là Autumn Ashes. Màu sơn ap46-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap46-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap46-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap46-3 (Autumn Ashes)Sơn phòng khách với màu ap46-3 - Autumn AshesSơn phòng bếp với màu ap46-3 - Autumn AshesSơn phòng ăn với màu ap46-3 - Autumn AshesSơn phòng giải trí với màu ap46-3 - Autumn AshesSơn phòng làm việc với màu ap46-3 - Autumn Ashes