Màu sơn ap46-1 (Lilac Shadow)

Màu sơn ap46-1 hay còn gọi là Lilac Shadow. Màu sơn ap46-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap46-1 (Lilac Shadow)Sơn phòng khách với màu ap46-1 - Lilac ShadowSơn phòng bếp với màu ap46-1 - Lilac ShadowSơn phòng ăn với màu ap46-1 - Lilac ShadowSơn phòng giải trí với màu ap46-1 - Lilac ShadowSơn phòng làm việc với màu ap46-1 - Lilac Shadow