Màu sơn ap45-5 (Evening Gray)

Màu sơn ap45-5 hay còn gọi là Evening Gray. Màu sơn ap45-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap45-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap45-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap45-5 (Evening Gray)Sơn phòng khách với màu ap45-5 - Evening GraySơn phòng bếp với màu ap45-5 - Evening GraySơn phòng ăn với màu ap45-5 - Evening GraySơn phòng giải trí với màu ap45-5 - Evening GraySơn phòng làm việc với màu ap45-5 - Evening Gray