Màu sơn ap45-4 (Dark Chestnut)

Màu sơn ap45-4 hay còn gọi là Dark Chestnut. Màu sơn ap45-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap45-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap45-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap45-4 (Dark Chestnut)Sơn phòng khách với màu ap45-4 - Dark ChestnutSơn phòng bếp với màu ap45-4 - Dark ChestnutSơn phòng ăn với màu ap45-4 - Dark ChestnutSơn phòng giải trí với màu ap45-4 - Dark ChestnutSơn phòng làm việc với màu ap45-4 - Dark Chestnut