Màu sơn ap45-3 (Wood Berry)

Màu sơn ap45-3 hay còn gọi là Wood Berry. Màu sơn ap45-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap45-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap45-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap45-3 (Wood Berry)Sơn phòng khách với màu ap45-3 - Wood BerrySơn phòng bếp với màu ap45-3 - Wood BerrySơn phòng ăn với màu ap45-3 - Wood BerrySơn phòng giải trí với màu ap45-3 - Wood BerrySơn phòng làm việc với màu ap45-3 - Wood Berry