Màu sơn ap45-2 (Pale Mauve)

Màu sơn ap45-2 hay còn gọi là Pale Mauve. Màu sơn ap45-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap45-2 (Pale Mauve)



Sơn phòng khách với màu ap45-2 - Pale Mauve



Sơn phòng bếp với màu ap45-2 - Pale Mauve



Sơn phòng ăn với màu ap45-2 - Pale Mauve



Sơn phòng giải trí với màu ap45-2 - Pale Mauve



Sơn phòng làm việc với màu ap45-2 - Pale Mauve