Màu sơn ap45-1 (Taupe Too)

Màu sơn ap45-1 hay còn gọi là Taupe Too. Màu sơn ap45-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap45-1 (Taupe Too)Sơn phòng khách với màu ap45-1 - Taupe TooSơn phòng bếp với màu ap45-1 - Taupe TooSơn phòng ăn với màu ap45-1 - Taupe TooSơn phòng giải trí với màu ap45-1 - Taupe TooSơn phòng làm việc với màu ap45-1 - Taupe Too