Màu sơn ap44-6 (Mt. Smokey)

Màu sơn ap44-6 hay còn gọi là Mt. Smokey. Màu sơn ap44-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap44-6 (Mt. Smokey)Sơn phòng khách với màu ap44-6 - Mt. SmokeySơn phòng bếp với màu ap44-6 - Mt. SmokeySơn phòng ăn với màu ap44-6 - Mt. SmokeySơn phòng giải trí với màu ap44-6 - Mt. SmokeySơn phòng làm việc với màu ap44-6 - Mt. Smokey