Màu sơn ap44-4 (Purple Stone)

Màu sơn ap44-4 hay còn gọi là Purple Stone. Màu sơn ap44-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap44-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap44-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap44-4 (Purple Stone)Sơn phòng khách với màu ap44-4 - Purple StoneSơn phòng bếp với màu ap44-4 - Purple StoneSơn phòng ăn với màu ap44-4 - Purple StoneSơn phòng giải trí với màu ap44-4 - Purple StoneSơn phòng làm việc với màu ap44-4 - Purple Stone