Màu sơn ap44-3 (Lavender Gray)

Màu sơn ap44-3 hay còn gọi là Lavender Gray. Màu sơn ap44-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap44-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap44-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap44-3 (Lavender Gray)Sơn phòng khách với màu ap44-3 - Lavender GraySơn phòng bếp với màu ap44-3 - Lavender GraySơn phòng ăn với màu ap44-3 - Lavender GraySơn phòng giải trí với màu ap44-3 - Lavender GraySơn phòng làm việc với màu ap44-3 - Lavender Gray