Màu sơn ap43-5 (Country Junction)

Màu sơn ap43-5 hay còn gọi là Country Junction. Màu sơn ap43-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap43-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap43-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap43-5 (Country Junction)Sơn phòng khách với màu ap43-5 - Country JunctionSơn phòng bếp với màu ap43-5 - Country JunctionSơn phòng ăn với màu ap43-5 - Country JunctionSơn phòng giải trí với màu ap43-5 - Country JunctionSơn phòng làm việc với màu ap43-5 - Country Junction