Màu sơn ap43-4 (Duxbury Wood)

Màu sơn ap43-4 hay còn gọi là Duxbury Wood. Màu sơn ap43-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap43-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap43-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap43-4 (Duxbury Wood)Sơn phòng khách với màu ap43-4 - Duxbury WoodSơn phòng bếp với màu ap43-4 - Duxbury WoodSơn phòng ăn với màu ap43-4 - Duxbury WoodSơn phòng giải trí với màu ap43-4 - Duxbury WoodSơn phòng làm việc với màu ap43-4 - Duxbury Wood