Màu sơn ap43-3 (Purple Beech)

Màu sơn ap43-3 hay còn gọi là Purple Beech. Màu sơn ap43-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap43-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap43-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap43-3 (Purple Beech)Sơn phòng khách với màu ap43-3 - Purple BeechSơn phòng bếp với màu ap43-3 - Purple BeechSơn phòng ăn với màu ap43-3 - Purple BeechSơn phòng giải trí với màu ap43-3 - Purple BeechSơn phòng làm việc với màu ap43-3 - Purple Beech