Màu sơn ap42-6 (Frontier Shadown)

Màu sơn ap42-6 hay còn gọi là Frontier Shadown. Màu sơn ap42-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap42-6 (Frontier Shadown)Sơn phòng khách với màu ap42-6 - Frontier ShadownSơn phòng bếp với màu ap42-6 - Frontier ShadownSơn phòng ăn với màu ap42-6 - Frontier ShadownSơn phòng giải trí với màu ap42-6 - Frontier ShadownSơn phòng làm việc với màu ap42-6 - Frontier Shadown