Màu sơn ap42-5 (Ground Clove)

Màu sơn ap42-5 hay còn gọi là Ground Clove. Màu sơn ap42-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap42-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap42-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap42-5 (Ground Clove)Sơn phòng khách với màu ap42-5 - Ground CloveSơn phòng bếp với màu ap42-5 - Ground CloveSơn phòng ăn với màu ap42-5 - Ground CloveSơn phòng giải trí với màu ap42-5 - Ground CloveSơn phòng làm việc với màu ap42-5 - Ground Clove