Màu sơn ap42-4 (Roxbury Brown)

Màu sơn ap42-4 hay còn gọi là Roxbury Brown. Màu sơn ap42-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap42-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap42-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap42-4 (Roxbury Brown)Sơn phòng khách với màu ap42-4 - Roxbury BrownSơn phòng bếp với màu ap42-4 - Roxbury BrownSơn phòng ăn với màu ap42-4 - Roxbury BrownSơn phòng giải trí với màu ap42-4 - Roxbury BrownSơn phòng làm việc với màu ap42-4 - Roxbury Brown