Màu sơn ap42-3 (Wamscot Trim)

Màu sơn ap42-3 hay còn gọi là Wamscot Trim. Màu sơn ap42-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap42-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap42-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap42-3 (Wamscot Trim)Sơn phòng khách với màu ap42-3 - Wamscot TrimSơn phòng bếp với màu ap42-3 - Wamscot TrimSơn phòng ăn với màu ap42-3 - Wamscot TrimSơn phòng giải trí với màu ap42-3 - Wamscot TrimSơn phòng làm việc với màu ap42-3 - Wamscot Trim