Màu sơn ap42-1 (Beige Satin)

Màu sơn ap42-1 hay còn gọi là Beige Satin. Màu sơn ap42-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap42-1 (Beige Satin)Sơn phòng khách với màu ap42-1 - Beige SatinSơn phòng bếp với màu ap42-1 - Beige SatinSơn phòng ăn với màu ap42-1 - Beige SatinSơn phòng giải trí với màu ap42-1 - Beige SatinSơn phòng làm việc với màu ap42-1 - Beige Satin