Màu sơn ap41-3 (Barrister Brown)

Màu sơn ap41-3 hay còn gọi là Barrister Brown. Màu sơn ap41-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap41-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap41-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap41-3 (Barrister Brown)Sơn phòng khách với màu ap41-3 - Barrister BrownSơn phòng bếp với màu ap41-3 - Barrister BrownSơn phòng ăn với màu ap41-3 - Barrister Brown