Màu sơn ap40-6 (Smokey Taupe)

Màu sơn ap40-6 hay còn gọi là Smokey Taupe. Màu sơn ap40-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap40-6 (Smokey Taupe)Sơn phòng khách với màu ap40-6 - Smokey TaupeSơn phòng bếp với màu ap40-6 - Smokey TaupeSơn phòng ăn với màu ap40-6 - Smokey TaupeSơn phòng giải trí với màu ap40-6 - Smokey TaupeSơn phòng làm việc với màu ap40-6 - Smokey Taupe