Màu sơn ap40-5 (Worn Harness)

Màu sơn ap40-5 hay còn gọi là Worn Harness. Màu sơn ap40-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap40-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap40-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap40-5 (Worn Harness)Sơn phòng khách với màu ap40-5 - Worn HarnessSơn phòng bếp với màu ap40-5 - Worn HarnessSơn phòng ăn với màu ap40-5 - Worn HarnessSơn phòng giải trí với màu ap40-5 - Worn HarnessSơn phòng làm việc với màu ap40-5 - Worn Harness