Màu sơn ap40-3 (Winter Twig)

Màu sơn ap40-3 hay còn gọi là Winter Twig. Màu sơn ap40-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap40-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap40-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap40-3 (Winter Twig)Sơn phòng khách với màu ap40-3 - Winter TwigSơn phòng bếp với màu ap40-3 - Winter TwigSơn phòng ăn với màu ap40-3 - Winter TwigSơn phòng giải trí với màu ap40-3 - Winter TwigSơn phòng làm việc với màu ap40-3 - Winter Twig