Màu sơn ap39-4 (Redwood Plank)

Màu sơn ap39-4 hay còn gọi là Redwood Plank. Màu sơn ap39-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap39-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap39-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap39-4 (Redwood Plank)Sơn phòng khách với màu ap39-4 - Redwood PlankSơn phòng bếp với màu ap39-4 - Redwood PlankSơn phòng ăn với màu ap39-4 - Redwood PlankSơn phòng giải trí với màu ap39-4 - Redwood PlankSơn phòng làm việc với màu ap39-4 - Redwood Plank