Màu sơn ap39-3 (New Brick)

Màu sơn ap39-3 hay còn gọi là New Brick. Màu sơn ap39-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap39-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap39-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap39-3 (New Brick)Sơn phòng khách với màu ap39-3 - New BrickSơn phòng bếp với màu ap39-3 - New BrickSơn phòng ăn với màu ap39-3 - New BrickSơn phòng giải trí với màu ap39-3 - New BrickSơn phòng làm việc với màu ap39-3 - New Brick